Hyppää sisältöön

Tilaa VIGOR-mentori!


Mikä on VIGOR-mentori?

VIGOR-mentorit toimivat seksuaaliterveyden sanansaattajina omissa kieliryhmissään ja ammattilaisten keskuudessa. He ovat myös kahden kulttuurin asiantuntijoita, ja osaavat lähestyä intiimejä teemoja sensitiivisellä otteella.

Lue esimerkiksi VIGOR-mentorin blogikirjoitus siitä, miten hän otti puheeksi tyttöjen sukuelinten silpomisen iäkkäiden somalinaisten ryhmässä.

Mentorit ovat suorittaneet eri seksuaaliterveysteemoja käsittelevän mentorikoulutuksen, ja tehneet vähintään 30 tuntia mentorointia. Mentorointia tehdään suomen kielen lisäksi arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kielillä. Mentorit toimivat pääasiassa pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen alueilla.

VIGOR-mentorit ovat saaneet koulutusta muun muassa seuraavista teemoista:

 • seksuaalioikeudet
 • seksuaalikasvastus
 • seksuaalinen väkivalta ja häirintä
 • rintasyöpä, rintojen omatarkkailu ja syöpäseulonnat
 • virtsankarkailu ja vaihdevuodet
 • intiimihygienia
 • kuukautiset
 • ehkäisy
 • seksitaudit

VIGOR-mentorit voivat esimerkiksi:

 • tulla keskustelemaan järjestöjen nais- tai miesryhmiin
 • pitää tietoiskuja valituista seksuaaliterveyden teemoista
 • tulla keskustelemaan sote-alan ammattilaisten kanssa seksuaalisuuden puheeksiottamisesta monikulttuurisessa ympäristössä.

VIGOR-mentorit

Voit tilata tilaisuuteesi mm. jonkun alta löytyvistä VIGOR-mentoreistamme. Tutustu mentoreihin, ota yhteyttä ja kirjoita samalla lyhyt kuvaus siitä, milloin ja minkälaiseen tilaisuuteen toivoisit VIGOR-mentorin tulevan.

Hankepäällikkö Tiina Alakärppä: tiina.alakarppa@sosped.fi / 050 375 4755

Hankesuunnittelija Liban Abdi: liban.abdi@sosped.fi / 044 356 6541


Afrah Al Bayaty

kielitaito: suomi, arabia, englanti & turkki
toimintapaikkakunnat: Turku, Tampere ja pääkaupunkiseutu. Liikun joustavasti ja mentoroin myös etänä!

Lue lisää Afrahista:

Olen monipuolisen ja pitkäaikaisen kokemuksen omaava maahanmuuttajatyön ammattilainen ja olen toiminut VIGOR-mentorina yli 1,5 vuotta. Kokemusta minulle on karttunut työskentelystä mm. kansainvälisen ihmiskaupan uhrien, turvapaikanhakijalasten ja -perheiden sekä maahanmuuttajatyön pariin hakevien kanssa. Olen suuren islamilaisen yhdyskunnan hallituksessa jo kuudetta vuotta, edustaen ja edistäen etenkin naisten asioita. 

Tykkään murtaa tabuja, enkä kaihda arkojakaan aiheita. Asiallisella otteella ja huumorilla on käsitelty aihetta kuin aihetta hyvissä tunnelmissa. Naisten voimaantumisen mahdollistaminen on minulle erityisen tärkeää, mutta mentoroin mielelläni kaikkia sukupuolia. Jokainen ansaitsee saada tietoa terveysasioista kunnioittavasti ja omalla kielellään, sekä kulttuuri huomioon otettuna. Tämä edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia. Myös terveydenalan ammattilaisten tulee saada riittävästi tietoa ja tukea siitä, kuinka kohdata asiakkaita eri kulttuureista. Esimerkiksi näistä syistä teen mentorointia.

Kiinnostaako sinua jokin seuraavista aiheista?

 • Seksuaalioikeudet uskonnon kannalta
 • Seksuaalisuus uskonnossa ja etenkin islamissa
 • Miten otan puheeksi seksuaaliterveysasiat maahanmuuttataustaisen kanssa? 
 • Mistä asioista olisi erityisesti hyvä puhua ja miten?
 • Mitkä aiheet ovat tabuja ja miksi?
 • Mitkä ovat terveyden kannalta riskiaiheita ja miksi niitä on syytä purkaa auki lisäämällä tietoa? 

Mentoroin mielelläni mm. näistä sekä monista muista aiheista toiveiden mukaisesti. Ota yhteyttä! 

Terveisin, Afrah


Nouran Al-Emara

kielitaito: suomi & arabia
toimintapaikkakunnat: Turun seutu, pääkaupunkiseutu ja etäkoulutukset (Teams, Zoom)

Lue lisää Nouranista:

Olen viimeisen vuoden sairaanhoitaja-kätilöopiskelija ja VIGOR-mentorina toimin jo toista vuotta. Työkokemusta minulle on karttunut opiskeluvuosien aikana kun olen työskennellyt mm. naistentautien osastolla ja päässyt tutustumaan Seri-tukikeskuksen toimintaan. Olen myös toiminut tulkkina vuodesta 2015 lähtien ja asiakkaani ovat olleet pääasiassa sote-alan ammattilaisia.

Onko mieltäsi askarruttanut jokin seuraavista kysymyksistä?

 • Miten kohtaan maahanmuuttajataustaisen asiakkaan sosiaali- ja terveysalalla yleisesti? Entä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa?
 • Miten voin ottaa puheeksi perhe- ja kunniaväkivallan?
 • Mitä minun on tiedettävä FGM:stä? Miten voin ennaltaehkäistä tyttöjen silpomisen? Miten otan asian puheeksi perheen kanssa?
 • Miten tuen vanhemmuutta huomioiden kulttuurierot?
 • Mitä minun tulee ottaa huomioon ehkäisyä tarjotessani?

Älä jää yksin asian kanssa. Mentorina autan mielelläni. 

Koulutuksia voin pitää kaikista VIGOR-mentorikoulutuksen teemoista. Itselleni kiinnostavimmat teemat ovat naisten oikeudet, FGM (female genital mutilation), perhe- ja kunniaväkivalta, vanhemmuudessa tukeminen ja seksuaalikasvatus. Puhun mielelläni myös kulttuurieroista ja uskontojen tuomista haasteista. Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa ongelmakohtien tunnistamisessa ja niiden ratkaisemisessa, antaa eväät onnistuneeseen kohtaamiseen ja helpottaa puheeksiottamista. Maahanmuuttajien määrä on Suomessa lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Tämä on aiheuttanut haasteita terveydenhuollon piirissä. Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi kulttuurista ja uskonnosta riippumatta, joten ammattilaisen laaja kulttuuritietämys on olennainen tekijä onnistuneessa kohtaamisessa. Jos ajatellaan, etteivät suomalaiset edusta yhtä kulttuuria, niin maahanmuuttajatkaan eivät luonnollisesti ole myöskään homogeeninen ryhmä. Kohtaamisessa on otettava huomioon kulttuuri ja asiakas yksilönä. Autan mentorina näissä kysymyksissä mielelläni.

Ystävällisin terveisin, Nouran Al-Emara


Ikraam

kielitaito: suomi & somali
toimintapaikkakunta: pääkaupunkiseutu

Lue lisää Ikraamista:

Olen terveydenhoitaja, töissä turvapaikkahakijoiden lastenneuvolassa. Työni ansiosta omat vahvuuteni keskittyvät pakolais- ja maahanmuuttaja perheiden kohtaamiseen sekä heidän hyvinvoinnin tukemiseen. Erityisen mieluisat aiheet itselleni ovat pienen lapsen kasvatuksen tukeminen, imetys, tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy, raskauden ehkäisy, vaihdevuodet, syöpäseulonnat sekä intiimihygienia. Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista mentorointia olen erityisesti tehnyt VIGOR hankkeessa. Pyrin tuomaan mentoroinnissa islamin uskon näkökulmia sekä sen merkityksen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Tulen mielelläni puhumaan; miten ehkäisyä voi ottaa puheeksi ulkomaalaistaustaisten naisten kanssa? Minkälainen on hyvä puheeksiotto tyttöjen silpomisen ennaltaehkäisyssä? Entä kuinka tukea vanhempia lapsen kehityksessä, kun kulttuuriero kasvatuksessa tuo ongelmia perheen arkeen?


Karima ja Safiya

kielitaito: suomi & arabia
toimintapaikkakunta: Uusimaa

Lue lisää Karimasta ja Safiyasta:

Olemme kaksi arabiaa äidinkielenään puhuvaa naista. Toinen meistä on lähihoitaja ja kotiäiti ja toinen työskentelee perhetyöntekijänä. Kävimme VIGOR-mentorikoulutuksen syyskuussa 2018, minkä jälkeen olemme tehneet yhdessä mentorointia niin järjestöjen ryhmissä kuin ammattilaisten koulutuksissa. Teemoja, joista olemme keskustelleet: rintasyöpä, rintojen omatarkkailu, syöpäseulonnat, seksuaalioikeudet, vaihdevuodet, andropaussi, ehkäisy, kuukautiset ja väkivallan eri muodot. Ammattilaisten koulutuksissa olemme kertoneet mentorointikokemuksistamme ja jakaneet hyviä käytäntöjä ammattilaisten seksuaalisuuden puheeksiottoon. Jaamme osaamistamme mielellämme jatkossakin!


Asisa ja Hamdi

kielitaito: suomi, dari, persia & somalia
toimintapaikkakunta:
pääkaupunkiseutu

Lue lisää Asisasta ja Hamdista:

Olemme kaksi hoitoalan iloista ja positiivista työntekijää. Toinen meistä on afganilaistaustainen sairaanhoitaja, joka puhuu suomea, daria, persia ja vähän englantia. Toinen on somalialaistaustainen kätilö, joka puhuu suomea, somalia ja englantia.  Monipuolisen työmme ansiosta eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin tukeminen erilaissa elämäntilanteissa on lähellä sydäntämme, olivat he sitten ulkomaalaisia tai kantasuomalaisia. Siksi päätimmekin kouluttautua mentoreiksi ja olla aidosti kaikkien tukena.

Mentoroinnissa erityisen mieluisat aiheet meille ovat: raskaus, imetys, tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy, raskauden ehkäisy, vaihdevuodet, syöpäseulonnat, intiimihygienia, sekä naistenoikeudet- ja perheväkivalta. Lisäksi yritämme tuoda mentoroinnissa islamin uskon ja erilaisten kulttuurien näkökulmia, sekä niiden merkityksen terveyden-ja hyvinvoinnin edistäjänä. 

Tulemme mielellämme puhumaan: miten voi ottaa puheeksi ulkomaalaistaustaisten nuorten- ja aikuisten naisten kanssa heidän terveyteensä liittyviä asioita. Esimerkiksi raskauden ehkäisyn tai parisuhdeväkivallan? Minkälainen on hyvä lähestymistapa tyttöjen silpomisen ennaltaehkäisyssä? Miten voi tukea vanhempia lapsen kehityksessä kahden kulttuurin välissä.

Tietysti asiakkaana voit toivoa meidän puhuvan niistä asioita, jotka teitä askarruttavat ja mistä haluatte kuulla meiltä mentoreilta lisää, joten älä jää miettimään yksin, vaan ota meidät mentorit mukaan ja ratkaistaan tai helpotetaan asian ratkaisua yhdessä.