VIGOR-mentorikoulutus

VIGOR-mentorit ovat hankkeemme sydämessä. He toimivat seksuaaliterveyden sanansaattajina omissa kieliryhmissään ja ammattilaisten keskuudessa.


Videolla VIGOR-mentori kertoo, miltä koulutus ja tuleva mentorointi tuntuu.

VIGOR-hankkeen päätavoitteena on rakentaa mentorikoulutus (27h, 1op), jossa käsitellään monipuolisesti seksuaaliterveyden eri teemoja. Teemat on valikoitu koulutukseen hankkeen kohderyhmän ja ammattilaisten kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta.

Mentorikoulutus on suunnattu hankkeen kohderyhmän eli arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmien edustajille. Koulutukseen osallistujien pitää olla täysi-ikäisiä ja pystyä työskentelemään suomen kielellä. Lisäksi edellytyksenä on, että osallistujilla on pohjalla osaamista tai ymmärrystä (seksuaali)terveyden edistämisestä – he voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ammattilaisia tai järjestöjen työntekijöitä, jotka työskentelevät terveyden edistämisen parissa.

Koulutuksen jälkeen VIGOR-mentorit vievät tietoa eteenpäin oman kieliryhmänsä edustajille. Mentorit voivat keskustella koulutuksen teemoista esimerkiksi oman kaveripiirin tai perheen keskuudessa, järjestöjen ryhmissä tai nuorisotaloilla – pääasia on, että tieto menee eteenpäin!

Koulutuksessa saatavan tiedon ohella mentorit ovat oman kulttuurinsa asiantuntijoita ja vievät tietoa kulttuuristaan sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille.

Videon miesten mentorikoulutuksesta on tehnyt VIGORin harjoittelija Mutaz Al-Naaimi.

Arvostamme mentoreiden osaamista, minkä vuoksi mentorit saavat rahallisen palkkion. Koko VIGOR-mentorointiprosessi on laajimmillaan 2 opintopisteen mittainen.

Koulutukset räätälöidään jokaisen kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Mentorikoulutuksia on nyt pidetty kolme: kaksi pääkaupunkiseudulla (1 miesten ja 1 naisten koulutus), ja yksi Turussa (naisten koulutus).

Tulevat koulutukset:

Kajaani:

Seuraava mentorikoulutus järjestetään tammikuussa Kajaanissa, ja siihen otetaan sekä naisia että miehiä. Koulutuksessa on vielä tilaa. Ilmoittautua voit alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja Kajaanin-koulutuksesta: tiina.alakarppa@sosped.fi / 050 375 4755 tai erik.mattson@sosped.fi / 044 971 8671.

Tule mukaan!

Kouluttaudu VIGOR-mentoriksi! Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella.