Hyppää sisältöön

Kunniaväkivalta ja yhteisöllinen epätasa-arvoisuus

Mentorin kirjoitus

Monissa kulttuureissa ja yhteisöissä esiintyy kunniaväkivaltaa ja sen merkitys vaihtelee yhteisöittäin. Kunniaan liittyvä väkivalta voi olla kontrollointia eli rajoittamista, eristämistä, uhkailua tai pakottamista. Kunniaväkivallan taustalla voi olla mm. seurustelu, jota perhe ei hyväksy, siveetön pukeutuminen, länsimainen ajattelutapa tai avioero. Usein uhrin ei tarvitse edes konkreettisesti loukata perheen, suvun tai yhteisön kunniaa, vaan riittää, että pelkkä perätönkin huhu lähtee liikkeelle.

Kunniaväkivaltaa esiintyy usein esimerkiksi patriarkaalisissa ja yhteisöllisissä kulttuureissa, joille on ominaista, että yksilö alistetaan yhteisön määräysvallan alaisuuteen. Yhteisöllisissä kulttuureissa yksilön maine on yhtä kuin yhteisön maine, joten kasvojen menetys yhteisön silmissä nähdään äärimmäisen häpeällisenä. Monesti ongelmana onkin, että yhteisöt jopa tukevat kunniaväkivaltaa, vaikka yhteisöön kuuluvat yksilöt eivät sitä tiedostaisikaan.

Yhteisöllisissä kulttuureissa yksilön maine on yhtä kuin yhteisön maine, joten kasvojen menetys yhteisön silmissä nähdään äärimmäisen häpeällisenä.


Epätasa-arvoiset sukupuoliroolit

Myös itseeni on kohdistunut useasti kunniaväkivaltaa, välillä lievemmin ja välillä pahemmin. Kunniaväkivallan uhriksi altistuvatkin usein naiset ja tytöt, jotka ovat esimerkiksi rikkoneet siveellisyyttä tai ”tahrineet” suvun maineen, sekä homoseksuaalit. Niin kauan, kun on eriarvoisuutta on myös kunniaväkivaltaa.

Patriarkaalisissa kulttuureissa vallitsee usein epätasa-arvoiset sukupuoliroolit ja esimerkiksi naisille on usein määritelty hyvin tarkat muotit, joihin heidän on mukauduttava. Oletuksena on, että naisen täytyy käyttäytyä, pukeutua ja ajatella tietyllä tavalla. Mikäli yhteisön tytöt tai naiset pukeutuvat esimerkiksi revittyihin farkkuihin, jotka mielletään siveettöminä tai kyseenalaistavat yhteisön normeja ja arvoja, saatetaan heidän vanhempiaan syyttää huonosta kasvatuksesta tai heistä saatetaan levittää huhuja.

Yhteisössä voidaan katsoa myös pahalla, mikäli tytöt nähdään jossain vastakkaisen sukupuolen kanssa, vaikka yhdessäolo tapahtuisikin esimerkiksi työn parissa, mutta miesten toimintaa samassa tilanteessa katsotaan läpi sormien. Miksi miehet saavat seurustella, käydä baarissa tai pukeutua miten haluavat, mutta naisten kohdalla tämä ei ole hyväksyttyä? Naisen kohdalla samat elämänvalinnat voivat johtaa fyysiseen pahoinpitelyyn tai yhteisöstä eristämiseen.

Naisen kohdalla samat elämänvalinnat voivat johtaa fyysiseen pahoinpitelyyn tai yhteisöstä eristämiseen.


Jos naiset tuovat esille tabuaiheita tai alkavat ajamaan tasa-arvoa ja naistenoikeuksia, voidaan sekin leimata epäasialliseksi käytökseksi, joka taas voi johtaa kunnianloukkaukseen. Näin ollen mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tällaisissa yhteisöissä on puututtava naisten eriarvoiseen asemaan, jotta heihin kohdistuva kunniaväkivalta saataisiin kuriin.

Puretaan dialogilla kunniaväkivaltaa synnyttävät ja ylläpitävät muotit

Kunniaväkivaltaa esiintyy Suomessa erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa, joten ajattelen, että sitä purkaaksemme meidän olisi lisättävä avointa keskustelua erityisesti sukupuolten tasa-arvoisuudesta. Dialogin avulla on pyrittävä luomaan ymmärrystä ja hyväksymään yhteisön yksilöt, vaikka he eivät olisi yhteisön oletuksen tai muotin mukaisia. On ymmärrettävä, että esimerkiksi meillä naisilla on yhtäläinen oikeus toteuttaa itseämme ja ilmaista omat mielipiteemme ilman pelkoa kunniaväkivallan kohteeksi joutumisesta.


Kirjoitukseni on tehty naisen näkökulmasta, sillä koen, että naisiin kohdistuva kunniaväkivalta on yleistä ja näkyvää. Kirjoituksen ei ole tarkoitus todeta, etteikö muihin sukupuoliin kohdistettaisi kunniaväkivaltaa – muutkin kuin naiset voivat yhtä lailla kokea itseensä kohdistettavan kunniaan liittyvää väkivaltaa.

Asisa

VIGOR-mentori

SOPU-työssä keskitytään kunniakäsityksiin liittyviin konflikteihin ja väkivaltaan perheissä ja yhteisöissä. Voit ottaa yhteyttä SOPU-työhön jo ennen väkivallan uhkaa.


VIGOR-vessassa voit lukea seksuaalioikeuksista rauhassa