Hyppää sisältöön

Toiminta

Seksuaaliterveyden kehittämistä kunnioittavasti ja yhdessä, yli kielimuurien ja kulttuurierojen.

VIGOR | Tervettä elinvoimaa -hankkeessa edistämme ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyttä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Kajaanissa. Ulkomaalaistaustaisilla tarkoitamme arabian, darin, kurdin, persian ja somalin kieliryhmien edustajia.

Hankkeen päätavoitteena on järjestää ulkomaalaistaustaisille VIGOR-mentorikoulutus, jossa käsitellään eri seksuaaliterveyteen liittyviä teemoja.

Koulutus on 27 tunnin eli 1 op mittainen. Koulutuksen jälkeen VIGOR-mentorit vievät tietoa eteenpäin oman kieliryhmänsä edustajille ja käyvät oman kulttuurinsa asiantuntijoina keskusteluita ammattilaisten kanssa.

Arvostamme mentorien osaamista, minkä vuoksi maksamme mentoreille mentoroinnista rahallisen palkkion.

Koulutuksen lisäksi kokeilemme muitakin tapoja edistää seksuaaliterveyttä hankkeen kohderyhmän keskuudessa muun muassa VIGOR-vessojen, Taiteesta elinvoimaa -kurssin ja #VIGORtalk-videoprojektin avulla.

VIGOR-hankkeen toisena kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka työskentelevät ulkomaalaistaustaisten kanssa seksuaaliterveyden edistämisen parissa. Järjestämme ammattilaisille koulutuksia tarpeiden ja toiveiden mukaan.