Hyppää sisältöön

Case-pankki

Esimerkkitapauksia työsi tueksi!

Case-pankista löydät VIGOR-toiminnan aikana kerättyjä case-esimerkkejä. Osa esimerkeistä on tullut ammattilaisilta ja osa on VIGOR-mentoreiden kirjoittamia.

Ammattilainen

Käytä esimerkkien materiaaleja oman ammatillisen osaamisen kartuttamiseksi.

Opettaja

Voit käyttää esimerkkitapauksia osana opetustasi. Hyödynnä esimerkkien yhteydessä olevia kysymyksiä ohjaamaan opiskelijoiden itsenäistä pohdintaa teemasta.


Case-esimerkit

Jokainen case-esimerkki koostuu:

 • esimerkkitapauksen esittelystä,
 • kysymyksistä, joita tapauksen äärellä voi pohtia, sekä
 • huomioita-osiosta, johon on koottu ammattilaisten ja VIGOR-mentorien ajatuksia kustakin tapauksesta.

Seksuaalisuuden ja seksielämän puheeksiottaminen

Seksuaalisuuden ja seksielämän puheeksiottaminen neuvolassa


Työskentelet neuvolassa. Edessäsi istuu afgaaninainen, joka on saanut aviomiehensä kanssa ensimmäisen lapsensa kolme kuukautta sitten. Nainen kertoo hänen arkensa olevan raskasta. Hän myös puhuu avioliitostaan, kuinka se alussa oli ihanaa, mutta tällä hetkellä tuntuu tosi kurjalta. Nainen kertoo, että mies haluaa häneltä kaikenlaista, mutta hän ei jaksa tehdä mitään muuta lapsen hoidon lisäksi. Nainen ei puhu mitään seksielämästä. Mielestäsi siitä olisi kuitenkin tärkeä keskustella.  


Miten voisit ottaa seksin puheeksi naisen kanssa?

Mitä voisit sanoa? Mitä lauseita käyttäisit?

Mitä haasteita seksuaalisuuden ja seksin puheeksiottamiseen tässä yhteydessä liittyy?

Miten voisit varautua haasteisiin?


Huomioita:

Miten voisit ottaa seksin puheeksi naisen kanssa? Mitä voisit sanoa? Mitä lauseita käyttäisit?  

 • Onko teillä läheisyyttä? Millaista läheisyyttä teillä on? 
 • Mitkä asiat teillä sujuu ja mikä ei toimi? Mistä tämä voisi johtua? Onko joskus mennyt paremmin? (esimerkiksi. jana-tehtävä elämänkaaresta) 
 • Kerro, että usein vauva mullistaa elämän ja kaikki tämä on myös normaalia. 
 • Muistuta, että apua on saatavilla. 
 • Huomioi tilanteessa myös mahdollinen masennus. 

Mitä haasteita seksuaalisuuden ja seksin puheeksiottamiseen tässä yhteydessä liittyy? 

 • Seksuaalikasvatuksen ja tiedon puute
 • Mahdollinen kielimuuri  
 • Käsitteiden ymmärtämättömyys 

Miten voisit varautua haasteisiin?  

 • Jos kielimuuri on todellinen haaste, varaa tilanteeseen mukaan tulkki.
 • Voit käyttää keskustelun tukena visuaalista kuvitusta. (esim. jana-tehtävän piirtäminen taululle) 

Lue lisää:

Vanhemmat haluavat aloittaa keskustelun seksuaalisuudesta poikansa kanssa


Olet puhunut usean kerran seksuaalikasvatuksesta Puhoksessa. Yksi pariskunta kertoo sinulle, että ovat aina sanoneet heidän pojalleen, ettei seksuaalisuudesta sovi puhua kotona. Nyt poika on 16-vuotias. Vanhemmat tiedostavat vetämiesi seksuaalikasvatuskeskusteluiden pohjalta, että heidän tulisi nyt alkaa keskustella poikansa kanssa. He kuitenkin kysyvät sinulta neuvoa.


Miten voimme aloittaa keskustelut poikamme kanssa, kun olemme aina kieltäneet keskustelun?

Mitä meidän olisi hyvä ottaa huomioon?


Huomioita:

 • Voit kehottaa vanhempia kertomaan rehellisesti, että on ollut mukana tilaisuudessa, jossa saanut uutta tietoa siitä, että seksuaalisuudesta olisi hyvä puhua. Vanhemmat voivat pahoitella, että ovat aiemmin kieltäytyneet keskustelusta.
 • Neuvo, että keskustelun voi hyvin aloittaa esimerkiksi tarinalla: Kysymällä esimerkiksi lukiko poika, jonkun seksuaalisuuteen liittyvän uutisen. Vanhemmat voivat kertoa myös omia tarinoitaan. 
 • Vanhemman on hyvä ottaa huomioon, että nuoren reaktio ei välttämättä ole halutunlainen, saattaa olla että, nuori ei ehkä halua keskustella.
 • Vanhemman olisi myös tärkeä ymmärtää, että kyseessä on prosessi ja pikkuhiljaa eteneminen on myös hyvä. Keskustelua ei saa tuputtaa.
 • Kysy vanhemmilta, onko jotain mitä he eivät haluaisi kuulla pojaltaan. Muistuta, että olisi hyvä miettiä ennalta, miten niihin asioihin reagoi.
Nuoret maahanmuuttajanaiset ulkomaalaistoimistossa


Mietin tilanteita, joita kohtasin Turun kaupungin ulkomaalaistoimistossa. Tuolloin törmäsin hyvin nuoriin, parikymppisiin, välillä alle 20-vuotiaisiin naisiin, jotka olivat saapuneet maahan muutaman vuoden sisällä, ja joilla ei ollut kunnollista suomen kielen taitoa tai luku- ja kirjoitustaitoa. Heillä kuitenkin saattoi olla jo useampi lapsi, ja he olivat toistuvasti raskaana. Täyspainoinen osallistuminen kotoutumispalveluihin ja suomen kielen opetukseen ei onnistunut naisilta raskauksien ja lastenhoidon takia.  

Naiset saattoivat olla esimerkiksi omien sanojensa mukaan ”islamilaisessa avioliitossa”, mutta eivät kuitenkaan Suomen lainsäädännön mukaan juridisesti naimisissa. Kukaan mies ei myöskään asunut näiden naisten ja lasten kanssa samassa osoitteessa, mutta naisten raskaudet silti toistuivat. Ilmassa leijui äänenlausumattomia kysymyksiä, kuten: olivatko naiset ikään kuin jonkinlaisen kakkosvaimon asemassa jossain muualla asuville miehille, vai mitä tilanteissa todella tapahtui? Toteutuiko naisten itsemääräämisoikeus aidosti mitenkään tällaisissa tilanteissa?  

Heikko suomen kielen osaaminen, vähäinen koulujen käyminen kotimaassa ja heikko luku- ja kirjoitustaito aiheuttivat sen, että naiset eivät myöskään olleet riittävän tietoisia suomalaisen yhteiskunnan normeista tai omista oikeuksistaan täällä. 

Esimerkiksi sensitiivinen ehkäisyn puheeksiottaminen tuntui koko ajan kaatuvan juuri yhteisen kielen puutteeseen sekä lukuisiin muunlaisiin käytännön hankaluuksiin, kun naiset eivät selvästikään olleet tottuneet tällaisista asioista puhumiseen ainakaan suomalaisten kanssa. Vaikutti siltä, että naisille oli tärkeää ylläpitää jonkinlaista pärjääjän roolia suomalaisten viranomaisten (tai keiden tahansa suomalaisten) edessä, mikä vaikeutti avun pyytämistä tai todellisista ongelmista puhumista, kun minkäänlaisten ongelmien olemassaoloa ei voinut edes ääneen myöntää.   
 
Tällaisten asioiden käsittelyyn ja sen ymmärtämiseen, mitä tällaisten tilanteiden taustalla on, tarvittaisiin sosiaalialalla mielestäni huomattavasti enemmän sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä osaamista ja konkreettisia työkaluja. Onhan kyse sentään sekä naisten että myös heidän lastensa elämästä ja oikeuksien toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä, millä saattaa olla hyvin kauaskantoiset seuraukset.


Mitä ajatuksia tämä case-esimerkki herättää? 

Miten tätä sinun mielestäsi olisi hyvä lähteä purkamaan? 


Huomioita: 

 • Keskusteluun olisi hyvä saada mukaan samaa kieltä puhuva henkilö.
 • Keskustelu voisi lähteä liikkeelle esimerkiksi naisten omista haaveista tulevaisuutensa suhteen.  
 • Luottamussuhdetta asiakkaan ja työntekijän välillä voi kasvattaa aloittamalla keskustelu kevyemmistä aiheista.
 • Myös lyhytaikaisten ehkäisyjen ”mainostaminen” on tärkeää. 
 • Keskustelussa on otettava huomioon kyseisen naisen asema yhteisössä, suvussa, perheessä ja taloudelliset käytännön mahdollisuudet toimia toisin. 
 • Keskustelussa tulisi olla aina pohjana yksilön valintojen kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus suhteessa sekä esim puolisoon ja läheisiin että suomalaisen yhteiskunnan systeemeihin. 
 • Työntekijän tulisi myös olla tietoinen, että kielen oppimisen vaikeus voi asiakkaan ajaa kotiäidiksi.
 • Muista, että perhesuunnittelu on sallittu islamissa: imaamit voivat ottaa kantaa!
 • Ehkäisy otettava puheeksi jatkuvasti vedoten naisten oikeuteen saada lepoa. Jokaisella lapsella on oikeus vanhemman huomioon, eli siksikin on tärkeää, että äiti voi hyvin.

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeuksien puheeksiotto kotona


35-vuotias nainen on tullut puoli vuotta sitten Suomeen miehensä ja kahden lapsensa kanssa. Olet keskustellut naisen kanssa monta kertaa. Hän on kertonut sinulle, että hänen miehensä on ollut seksin aikana väkivaltainen. Sitä on jatkunut naiset puheiden mukaan jo pitkään. Nyt nainen on saanut sinulta tietoa omista seksuaalioikeuksistaan ja hän haluaa ottaa asian puheeksi kotona miehensä kanssa. 


Miten ohjeistaisit naista seksuaalioikeuksien puheeksiottoon kotona?

Mitä keinoja ja menetelmiä voisit naiselle ohjeistaa?

Millaista tukea tarjoaisit naiselle?


Huomioita:

 • Voit ehdottaa naiselle mahdollisuutta keskustella yhdessä niin, että olet mukana keskustelussa.
 • Ehdota rajojen asettamista yhdessä miehen kanssa
 • Jaa onnistuneita kokemuksia
 • Määrittele tilanteeseen sopivat turvallisuussuunnitelmat
 • Palveluohjaus
Seksuaalioikeudet nuorisotalolla


Olet menossa keskustelemaan seksuaalioikeuksista nuorisotalolle. Paikalla on nuoria, jotka edustavat montaa erilaista etnistä taustaa.


Mitä sinun tulee ottaa huomioon?

Miten aloittaisit keskustelun? Mitä menetelmiä voisit käyttää?


Huomioita:

Mitä sinun tulee ottaa huomioon?

 • Jo pelkkä seksuaalisuus-käsite voi olla nuorille vieras.
 • Määritelkää yhteiset pelisäännöt. Muistuta, että keskustelun tulee pysyä kaikkia kunnioittavana ja, että tyhmiä kysymyksiä ei ole.
 • Valmistaudu siihen, että aihe saattaa olla osalle osallistujista arka.
 • Voit aloittaa keskustelun puhumalla ihmisoikeuksista ja avata seksuaalisuutta käsittelevän keskustelun sitä kautta.
 • Muistuta osallistujia, että kaikki saavat osallistua sen verran kuin haluavat: voi esimerkiksi mennä toiseen huoneeseen kuuntelemaan ilman, että tarvitsee osallistua.
 • Varaudu jakamaan käytännön työkaluja, esim. ”Näin toimit, kun koet seksuaalista häirintää”.
 • Osassa keskustelua voi jakaa tytöt ja pojat erikseen. Työskentelyssä voidaan kirjoittaa terveisiä toisille, jotka käydään koonnissa läpi.

Miten aloittaisit keskustelun? Mitä menetelmiä voisit käyttää?

 • Hyödynnä näitä: nimettömät kysymykset, tietovisat, videot ja pelit.
 • Kerro omia kokemuksia
 • Muista, että hihitys normaalia, ota se hyötykäyttöön ensimmäisissä harjoituksissa.

Nuoret

Kaverit painostavat


Työskentelet kouluterveydenhoitajana. Tapaat Ashtin työssäsi. Hän on 16-vuotias iranilaistyttö. Ashtin viihtyy koulussa ja hänellä on paljon kavereita, sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Suomalaisten tyttökavereiden kanssa ollessaan hän kuulee paljon muiden tyttöjen seksikokeiluista. He pommittavat häntä kysymyksillä: Etkö säkin kiihotu pojista? Oletko kokeillut masturbointia? Me voidaan auttaa sua pääseen neitsyydestä eroon! Ashtin kertoo sinulle, että hän haluaa säästää itseään avioliittoon ja kokee ahdistusta ja painostusta näistä kommenteista.  


Miten voit tukea Ashtinia 

Millaisia kysymyksiä voisit esittää hänelle? 

Entä jos tilanne olisi sama, mutta Ashtin tilalla olisi poika nimeltä Arman. Muuttuisiko tukesi / kysymyksesi jotenkin? 


Huomioita: 

 • Tärkeää on luottamuksen luominen.
 • Muistuta, ettei ole kiire mihinkään.
 • Puhu itsemääräämisoikeudesta, jolla vahvistetaan nuoren kokemusta siitä, että seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa nuori saa päättää itse.
 • Kiitä nuorta, että hän kertoi asiasta sinulle. Muistuta, että hän voi tulla jatkossakin puhumaan luoksesi.
 • Kysy millaisia kaverisuhteet muuten ovat. Millaista vertaistukea Ashtin saa?
 • Puhu nuoren käsitteillä ja etene hänen tahdissaan.
 • Huomioi, että jos kyseessä on Arman, tuen tai kysymyksien ei tulisi muuttua. On tärkeää suhtautua aiheeseen samalla vakavuudella, sensitiivisyydellä ja lempeydellä sukupuolesta riippumatta.

Neitsyyden menetys ja toive korjausleikkauksesta


Kurdilaistaustainen 18-vuotias Sara tulee vastaanotollesi ja kertoo, että hän on menettänyt neitsyytensä. Hän haluaa mennä immenkalvon korjausleikkaukseen tai saada huijattua tulevaa puolisoaan jollain tavalla.  


Miten ohjaat ja rauhoittelet Saraa? 

Mitä kerrot hänelle? 


Huomioita:

 • Kysy, miten hän on menettänyt neitsyydensä ja miksi hänen mielestään se ei ole hyväksyttävää?
 • Kysy, miten tuleva mies suhtautuu asiaan?
 • Tarkasta, mitä Sara tarkoitaa korjausleikkauksella tai huijaamisella?
 • Kerro hänelle anatomiasta, jos hän ei tiedä siitä.
 • Yritä kehottaa häntä kertomaan tulevalle miehelle tai ainakin kysymään, miten hän suhtautuu asiaan, jos niin olisi. (Voi olla että Sara on kuvitellut skenaarion, jota ei ole olemassa.) 
 • Kysy, miltä Sarasta tuntuu.
 • Kysy, miten hän itse suhtautuu asiaan ja onko se hänelle ihan ok. Jos vastaus on myönteinen, niin kysy, voiko hän olla sellaisen henkilön kanssa, joka ei hyväksy häntä ja hänen ajatustapojaan. Jos vastaus on kielteinen, pohdi, voisiko kyseessä olla pakkoavioliitto?

Ympärileikkaus

Poikien ympärileikkaus


Työskentelet neuvolassa. Vastaanotollesi on tullut Irakista lähtöisin oleva perhe, jolla on 4-vuoden ikäinen poikalapsi. Lapsi on ympärileikattu ja huomaat, että hänen peniksessään on tulehdus. Perheellä on myös puolivuotias poikalapsi, jota ei ole vielä ympärileikattu. 


Mitä sinun tulee kysyä perheeltä? 

Miten aloittaisit keskustelun?  


Huomioita:

Jos leikkaus on tehty…

 • Irakissa ennen Suomeen muuttoa, kirjataan tiedot ylös ja lähetetään lääkärille.
 • Suomessa STM:n ohjeiden mukaisesti, kirjataan tiedot ylös ja lähetetään lääkärille.
 • Suomessa STM:n ohjeiden vastaisesti, kirjataan tiedot ylös, lähetetään lääkärille, lastensuojelu- ja rikosilmoitus.
 • Muualla STM:n ohjeiden vastaisesti, vaikka perhe asuu Suomessa: Selvitä, onko asia ollut lapsen edun mukainen ja tarvittaessa konsultoi poliisia tai lastensuojelua.
 • ”Korkeimman oikeuden ratkaisussa on katsottu, että oikeutusta puuttua lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen huoltajaan ja lapseen liittyvillä kulttuurisilla tai uskonnollisilla syillä on arvioitava yksinomaan lapsen edun näkökulmasta. Puuttuminen lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen edellyttää sitä, että toimenpide on selvästi ja yksiselitteisesti tämän edun mukainen.” -Helsingin poliisin rikoskomissario 

Miten aloittaisit keskustelun?

 • Aloita keskustelu kauhistelematta ja vältä syyttävää sävyä. Voit sanoa, että ymmärrät leikkauksen olevan perheelle tärkeä ja on tosi kurjaa, että penis on tulehtunut. 
 • Kysyn aikovatko ympärileikata nuorimman poikansa, milloin ajattelivat sen tehdä ja kuka sen tekee. Muistuta perhettä edellä mainituista ohjeista.

Väkivallan eri muodot

FGM-keskustelu ryhmässä


Sinua on pyydetty keskustelemaan FGM:stä iäkkäiden somalinaisten ryhmään. Ryhmän ohjaajat kokevat, että heillä ei ole aiheeseen osaamista ja siksi haluavat paikalle ulkopuolisen keskustelun vetäjän. Otat tehtävän vastaan. 


Mitä sinun tulee ottaa huomioon? 

Miten aloittaisit keskustelun? Mitä menetelmiä voisit käyttää? 


Huomioita: 

Mitä sinun tulee ottaa huomioon? 

 • Löytyykö sinulta oikeita sanoja somalin kielelle?
 • Ota keskustelussa huomioon uskonto. Uskonto on tärkeää erityisesti iäkkäille somalinaisille. Voit esimerkiksi kysyä pitääkö aikataulussa huomioida rukousajat. Ole kiinnostunut uskonnosta ja kysy mitä islam sanoo aiheesta.
 • Muista kertoa mistä saa apua.

Miten aloittaisit keskustelun? Mitä menetelmiä voisit käyttää? 

 • Lähesty aihetta eri teemojen kautta (esimerkiksi vaihdevuodet, anatomia ja kuukautiset).
 • Voit käyttää VIGOR:in FGM-julisteita ja videota keskustelun avaajina.
 • Muistuta ryhmää keskustelun luottamuksellisuudesta.
 • Voit aloittaa keskustelun myös väkivalta-teemasta: ”Miten te määrittelette väkivallan?” 
 • Käytä keskustelun apuna tarinoita. 
FGM ja matka kotimaahan


Työskentelet kouluterveydenhoitajana. Somalitaustainen 10-vuotias Fadumo kertoo sinulle vastaanotolla menevänsä vanhempiensa kotimaahan kesäksi. Hän on innoissaan, koska siellä järjestetään heille sellaiset juhlat, joiden järjestäminen ei Suomessa onnistu. Fadumo myös kertoo saavansa lahjoja suvun naisilta kotimaassaan. Tiedät, että Somaliassa harjoitetaan FGM:ää ja haluat ottaa tämän puheeksi.  


Miten otat FGM:n puheeksi?  

Kenen kanssa keskustelet aiheesta? 


Huomioita:

 • Tilanteessa on tärkeää huomioida, että kotimaassa tyttö saattaa olla vaarassa joutua silvottavaksi, sillä tyttö on riski-iässä ja kotimaassa on korkea perinteen esiintyvyys.
 • Älä kuitenkaan oleta etukäteen, vaan kysy aiheesta! Kysymyksessä saattaa myös olla esimerkiksi ramadanin päätösjuhla.
 • Älä heti hätäänny vaan ole innoissasi tytön kanssa ja kysy lisää juhlista sekä hänen ajatuksistaan siitä, mitä perhe aikoo kotimaassaan lomalla tehdä.
 • Jos sinulla on epäilys silpomisuhasta, soita suoraan vanhemmille (mieluiten tytön äidille) ja kysy heiltä lisää lomamatkasta. Esim. ”Kuulin, että olette menossa kotimaahan lomalle. Kuulostaa tosi ihanalta. Millainen lomamatka teillä on tulossa? Koulu alkaa jälleen elokuussa, oletteko pitkään lomalla? Tarvitsetteko jotain rokotteita?”. Voit myös sanoa, että ammattilaisia on ohjeistettu kysymään tyttöjen ympärileikkauksesta. Huom! Käytä varmuudelta tätä termiä, koska se todennäköisemmin ymmärretään kuin ”silpominen”. Kysy vanhemmilta, että onko heidän tyttärelleen kerrottu tästä perinteestä ja millainen riski kotimaassa voisi olla, että tyttö joutuisi siellä ympärileikattavaksi.
 • Jos sinulla ei ole luottamuksellista suhdetta vanhempiin, pyydä, että kollegasi soittaa heille.

Lue lisää:

Somalitaustainen äiti puhuu sunna-leikkauksesta myöntyvämmin


Somalitaustainen nuori äiti, joka puhuu virheetöntä suomen kieltä, tulee neuvolaan. Hän kertoo sinulle, että sikiön ultrakäynnillä sikiöllä oli kaikki oli hyvin ja että ”tyttö tulee”. Huomaat, että nyt on tilaisuutesi ja haluaisit puhua hänen kanssaan FGM:stä.


Miten toimit, kun otat puheeksi FGM:n?

Miten otat puheeksi myös sunna-leikkauksen?

Miten keskustelet asiasta, jos äiti puhuu myöntyvämmin sunna-leikkauksesta?


Huomioita:

 • Voit kertoa, että työtehtävääsi kuuluu kysyä tyttöjen ympärileikkauksesta. Ympärileikkaus-termiä on turvallisempi käyttää asiakaskontaktissa tai käytä termiä, jota asiakas käyttää.
 • Voit kysyä, miten hänen perheessään ja suvussaan suhtaudutaan tyttöjen ympärileikkaukseen.
 • Voit sanoa, että olet kuullut sunna-leikkauksesta ja kysyä, mitä mieltä äiti on siitä (usein kun puhutaan FGM:stä somalitaustaisten kanssa, siihen yhdistetään faraoninen leikkaus, mutta ei välttämättä sunna-leikkausta). Jos äiti tietää mitä tarkoitat, voit kuitenkin vielä kysyä, mitä hän ymmärtää sunna-leikkauksella (käytännössä sunna-leikkaus voi tarkoittaa mitä vaan leikkausta pienestä viillosta faraoniseen leikkaukseen).
 • Jos äiti puhuu myöntyvämmin sunna-leikkauksesta ja perustelee sen esimerkiksi uskonnolla, älä hätäänny. Vaikka hän sanoisi, että uskonnon mukaan sunna on sallittua, se ei tarkoita, että hän tekisi leikkausta. Muistuta äitiä, että myös sunna-leikkaus, vaikka se olisi vain pieni viilto, on Suomessa rikos.
 • Ota myös rohkeasti puheeksi se, että vaikka uskonto jotain sanoisikin, islamin mukaan tulee noudattaa sen maan lakeja, jossa ollaan.
Kurditaustainen nainen kysyy, missä voisi ympärileikata tyttönsä

Vasta Suomeen tullut kurditaustainen huivia käyttävä nuori nainen tulee vastaanotollesi pienen tyttö vauvansa kanssa. Hän kysyy sinulta, että missä klinikassa tyttöä voisi leikata ja kannattaako hänen tehdä leikkausta, koska on kuullut, että se on toisaalta rikos, mutta osa myös puhuu siitä myöntyvämmin.


Miten reagoit?

Miten vastaat?


Huomioita:

 • Älä hätäänny, vaan pyri rakentamaan luottamusta keskustelemalla kunnioittavasti, mutta napakasti. Sinuun uskotaan, koska olet asiantuntija. Usko itseesi, älä turhaan epäröi puheeksiottoa ja keskustelua.
 • Kurdilaisten keskuudessa terveys on kaiken a ja o eli terveyttä kannattaa painottaa. Kannattaa myös kertoa, että seksuaalista halua säätelevät hormonit eikä klitoris sekä painottaa, että genitaalialueelle tehdyt leikkaukset voivat vaikuttaa negatiivisesti seksielämään avioliitossa.
 • Voit kysyä, miten hänen perheessään ja suvussaan suhtaudutaan tyttöjen ympärileikkaukseen.
 • Kurdilaiset eivät puhu faraonisesta leikkauksesta ja yleisin leikkausmuoto kurdistanissa on klitoridektomia, joka sisältää klitoriksen pään kokonaisen tai osittaisen poistamisen tai harvoissa tapauksissa vain klitoriksen ”esinahan” poistamisen.
 • Yleinen kurdilaisten käyttämä termi on sunna-leikkaus, joka voi kattaa esim. pienen viillon tai edellä mainitun klitoridektomian.
 • Kurdilaiset käyttävät ympärileikkauksesta yleisesti myös nimeä khatana, joka viittaa myös poikien ympärileikkaukseen.
 • Erityisesti Irakin kurdistanin uskonnollisten johtajien keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa on noussut esiin, että johtajien mukaan tyttöjen ympärileikkaus on uskontoon perustuva toimenpide. Jos nainen puhuu myöntyvämmin sunna-leikkauksesta ja perustelee sen esimerkiksi uskonnolla, älä hätäänny. Vaikka hän sanoisi, että uskonnon mukaan sunna on sallittua, se ei tarkoita, että hän tekisi leikkausta. Muistuta naista, että myös sunna-leikkaus, vaikka se olisi vain pieni viilto, on Suomessa rikos.
Kunniaan liittyvä väkivalta


Työskentelet terveydenhoitajana lukiossa. Vastaanotollesi tulee 17-vuotias poika, jonka juuret ovat Suomessa. Hän kertoo, että on seurustellut 2 vuotta pakistanilaisen, tällä hetkellä 17-vuotiaan tytön kanssa. Poika kertoo, että hänen perheensä on tietoinen asiasta ja sillä puolella aihe ei ole mikään ongelma.

Tytön perhe ei kuitenkaan tiedä seurustelusta mitään. Pojan mukaan tyttö on ”liberaali muslimi”, mutta hänen perheensä taas on konservatiivisempi. Tytöllä on kuusi sisarusta, joista yksi vanhempi sisarus tuli raskaaksi esiaviollisen seksin harrastamisesta muutama vuosi sitten. Tämän jälkeen perhe ei enää halunnut olla raskaaksi tulleen tyttären kanssa missään tekemisissä. Tästä taustasta johtuen tyttö ei uskalla ottaa seurustelua puheeksi perheensä kanssa.

Poika on neuvoton. He eivät haluaisi enää salailla seurusteluaan, koska se tuntuu molemmista hyvin raskaalta. Poika kysyy sinulta, mitä hänen kannattaisi tehdä.


Miten reagoit tilanteeseen?

Miten lähtisit tukemaan poikaa / suhdetta?

Mitä sinun olisi hyvä ottaa huomioon?


Huomioita:

 • Tilanteessa tärkeää on molempien kuuleminen. Voitte keskustella kummankin osapuolen toiveista, ajatuksista ja peloista.
 • Voit ehdottaa ulkopuolisen mukaan ottamista keskusteluihin
 • Miettikää eri vaihtoehtojen vaikutuksia, esimerkiksi: kaikki meneekin hyvin, hylkääminen, väkivalta.
 • Tarkasta, että pariskunta tietää, mistä saa tarvittaessa apua.
 • Ehdota, että molemmat kävisivät opiskeluterveydenhuollon psykologilla, jolloin kummallakin olisi mahdollisuus pohtia asiaa ulkopuolisen kanssa.
 • Miettikää, voisiko pojan vanhempia ”hyödyntää”, eli ottaa heidät mukaan keskusteluun tytön vanhempien kanssa.
 • Miettikää, voisiko imaami olla tärkeässä roolissa.
 • Konsultoi alan ammattilaisia, esimerkiksi SOPU-työtä.
”Raju seksi” suhteessa


Työskentelet järjestössä. Yksi naisryhmään kuuluvista asiakkaistasi haluaa keskustella kanssasi kahden kesken. Hän on 30-vuotias ja kertoo, että on naimisissa 36-vuotiaan puolisonsa kanssa. Lisäksi hän kertoo olleensa aluksi hyvin rakastunut puolisoonsa, joka oli nyt alkanut käyttäytyä väkivaltaisesti muun muassa yhdynnän aikana. Asiakkaan mukaan hänen puolisonsa pitää käytöstään normaalina ja kertoo nauttivansa ”rajummasta seksistä”. Asiakas kertoo olevansa hämmentynyt ja pettynyt. Hän kertoo rakastavansa puolisoaan, mutta sanoo myös kärsivänsä tilanteesta.


Miten reagoit tilanteeseen?

Mite lähtisit tukemaan asiakastasi?

Mitä sinun olisi hyvä ottaa huomioon?


Huomioita:

 • Kuuntele asiakasta!
 • Anna asiakkaalle tietoa ja tukea.
 • Kerro asiakkaalle seksuaalioikeuksista.
 • Kerro, että raiskaus on rikos myös avioliitossa!
 • Keskustelkaa oman suostumuksen merkityksestä.
 • Anna asiakkaalle tietoa emotionaalisesti turvallisesta seksistä.
 • Rohkaise asiakasta kertomaan omista toiveista seksin suhteen.
 • Muista, että työntekijänä sinun tehtäväsi ei ole päättää asiakkaan puolesta. Joskus työntekijät mielestä paras apu tai ratkaisu ei ole mitä asiakas haluaa, vaan asiakkaan tulee voida säilyttää itsemääräämisoikeus.
 • Selvitä mahdollisuutta, jossa miespuolinen työntekijä keskustelisi asiakkaan miehen kanssa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvien kysymysten puheeksiotto nuorisotalolla


Olet menossa puhumaan nuorisotalolle seksuaaliterveydestä. Nuorisotalon työntekijä on pyytänyt, että ottaisit erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt puheeksi. Hän on sanonut, että kaikista muista teemoista he ovat voineet puhua, mutta nämä teemat ovat nuorille todella vaikeita. Nuorista suurin osa on ulkomaalaistaustaisia ja joukossa on eri sukupuolten edustajia.


Miten ottaisit vähemmistökysymykset puheeksi?

Mitä sinun olisi hyvä ottaa huomioon?


Huomioita:

 • Määrittele ja muistuta turvallisemman tilan säännöistä
 • Määrittele käsitteet ja valmistaudu hyvin
 • Älä oleta tilaisuuteen osallistuvien osaamista tai toisen ihmisen sukupuolta
 • Voit käyttää tueksi videoita (kokemusasiantuntijat ym.)
Seksuaalisesta suuntautumisesta kysyminen


Ystäväsi työskentelee terveydenhoitajana. Terveystarkastuksissa hänen tulee kysyä seksuaalista suuntautumista miehiltä, koska miesten kanssa seksiä harrastaville tarjotaan rokote. Hänen kokemuksensa mukaan varsinkin ulkomaalaistaustaisille asiakkaille kysymys on hyvin nolo. Hän pyytää sinulta neuvoa.


Miten neuvoisit ystävääsi?

Miten ottaisit asian puheeksi?

Mitä tilanteessa olisi hyvä ottaa huomioon?


Huomioita:

 • Puhukaa asiasta yleisellä tasolla.
 • Pyri luomaan aiheesta asianmukainen ja luonteva keskustelu.
 • Kysy suoraan, normalisoi ja kerro MIKSI kysyt.
 • Kysy asiasta esitietolomakkeessa. Esitietolomake voi auttaa valmistelemaan asiakasta terveystarkastuskeskustelun teemoihin.
Homoseksuaalisuus ja perheen tukeminenTyöskentelet perhetyöntekijänä. Kohtaat somalitaustaisen perheen, jonka yksi lapsista, 19-vuotias poika on sanonut olevansa homoseksuaali. Koko perhe on sanojensa mukaan paniikissa, kauhuissaan ja vihainen.


Miten reagoit tilanteeseen?

Miten lähtisit tukemaan poikaa ja perhettä?

Mitä sinun on hyvä ottaa huomioon?


Huomioita:

 • Anna perheelle tietoa asiasta.
 • Huomioi jokainen perheen jäsen!
 • Huomioi erityisesti poika. Kerro hänelle vertaistuen mahdollisuuksista ja ammatillisesta avusta.
 • Keskittykää perhesuhteiden rakentamiseen ja rakkauteen perheen jäsenten välillä.
 • Muistuta yksilön oikeuksista.