Hyppää sisältöön

Muita materiaaleja

Suojaikärajat -esitys

Esityksessä on tietoa suojaikärajoista arabian, farsin eli persian, kurdi soranin, kurdi kurmandzin ja somalin kielillä.

Hyvinvoinnin maali ja puu

Hyvinvoinnin maali ja puu toimivat työvälineinä, kun keskustellaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Hyvinvoinnin maali ja puu ovat saaneet inspiraatiota Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden käsi -mallista, johon on lisätty seksuaalisuuteen ja hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotta työvälineet palvelevat osuvammin VIGOR-hankkeen kohderyhmää ja tavoitteita.

Taiteesta elinvoimaa -kurssin opas

Taiteesta elinvoimaa -kurssilla kokeiltiin seksuaalisuuden puheeksiottamista taiteen tekemisen menetelmin.

Taiteesta elinvoimaa -kurssin oppaassa on taiteellisen työskentelyn tehtäviä ja ohjeita oman työskentelyn pohdinnalle sekä yhteiselle keskustelulle.

Voit ladata kurssin oppaan täältä.