Hyppää sisältöön

Muita materiaaleja

Puhutaan suostumuksesta -opas

Tämä materiaali tutustuttaa seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja suostumukseen. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on yksi seksuaalioikeuksista, joka koskee meitä kaikkia. Siihen liittyy vahvasti suostumus: ihmisellä on lupa kieltäytyä teoista, joihin ei halua osallistua. Suostumus tarkoittaa sitä, että hyväksyy kumppanin toiminnan. Seksuaalisiin tekoihin tarvitaan aina suostumus.

Materiaali on tehty yhteistyössä IDA-hankkeiden asiantuntijoiden ja VIGOR-mentorien kanssa.

Seksuaalikasvatuskortit

VIGOR-hankkeessa on tehty seksuaalikasvatuskortit lapsen, nuoren ja aikuisen seksuaalikasvatuksen tueksi. Lataa ja tulosta kortit omaan käyttöösi.

Suojaikärajat -esitys

Esityksessä on tietoa suojaikärajoista arabian, farsin eli persian, kurdi soranin, kurdi kurmandzin ja somalin kielillä.

Anatomia ja immenkalvo
Kokemustarinoita neitsyys-teemasta

Lukijalle

Kaikki tarinat on kerätty osana VIGOR-toimintaa. Koulutetut mentorit käyttävät tarinoita puheeksioton tukena avaamaan keskusteluja neitsyys-teemasta. Tarjoamme tarinoita myös sinulle työsi tueksi, mutta kehoitamme läpilukemisen jälkeen keskustelemaan kollegan kanssa ajatuksista ja tunteista, joita sinulla heräsi tarinoita lukiessa.

Sisältövaroitukset: seksuaalinen väkivalta, väkivalta, yksityisyyden loukkaus, kuolema (maininta). 

Hyvinvoinnin maali ja puu

Hyvinvoinnin maali ja puu toimivat työvälineinä, kun keskustellaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Hyvinvoinnin maali ja puu ovat saaneet inspiraatiota Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden käsi -mallista, johon on lisätty seksuaalisuuteen ja hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotta työvälineet palvelevat osuvammin VIGOR-hankkeen kohderyhmää ja tavoitteita.

Taiteesta elinvoimaa -kurssin opas

Taiteesta elinvoimaa -kurssilla kokeiltiin seksuaalisuuden puheeksiottamista taiteen tekemisen menetelmin.

Taiteesta elinvoimaa -kurssin oppaassa on taiteellisen työskentelyn tehtäviä ja ohjeita oman työskentelyn pohdinnalle sekä yhteiselle keskustelulle.

Voit ladata kurssin oppaan täältä.