Hyppää sisältöön

Mentori toimii tärkeänä roolimallina ja voimaantuu muista mentoreista

Yleinen

VIGOR-hankkeessa toimii tällä hetkellä 49 mentoria, jotka ovat käyneet hankkeen eri seksuaaliterveysteemoja käsittelevän koulutuksen. Näitä VIGOR-mentoreita yhdistää halu toimia seksuaaliterveyden sanansaattajana omassa kieliryhmässään.

Mentoroinnin loppupalautteeseen vastanneet 27 mentoria näkivät seksuaalisuuden tärkeänä, koska se ”on osa meitä kaikkia ja jokaisen tulisi pystyä toteuttamaan sitä turvallisesti”. Seksuaaliterveydellä taas kerrottiin olevan ”laaja vaikutus yksilön terveyteen ja yhteiskunnan hyvinvointiin”.

”Sen (seksuaaliterveyden) avulla jokainen osaa arvostaa itseään omanlaisena. Se auttaa hyväksymään itsensä ja muut. Avaa silmät uusille asioille, erilaisuus ei olekaan niin pelottavaa miltä se tuntuukin.” 

Aiheen tärkeys sai lukuisat mentorit hakeutumaan mentorikoulutukseen, jonka jälkeen alkoi mentorointi. Mentorit veivät tärkeää tietoa eteenpäin muun muassa järjestöjen ryhmissä ja sote-alan ammattilaisten tilaisuuksissa.

Mentorien vahvuutena on kohderyhmän ymmärrys

Monella VIGOR-hankkeen kohderyhmään kuuluvalla ei ole paljoa seksuaaliterveyteen liittyvää tietoutta, minkä vuoksi tiedon ymmärtäminen ja omaksuminen voi olla hidasta. Yhteinen kieli ja kohderyhmän kulttuurin ymmärtäminen olivatkin isona apuna monien uusien ja vaiettujen teemojen käsittelyssä.

”Mentoreilla on jo valmius viedä tärkeää tietoa eteenpäin maahanmuuttajille, sillä he osaavat kieltä ja ymmärtävät kulttuuria paremmin ja osaavat lähestyä oikealla tavalla heihin ja puuttua heidän mahdollisiin ongelmiin.”

Vaikka mentoroinnin nähtiin olevan vasta alkua, pienilläkin mentorointihetkillä koettiin olevan iso muutos. Eräs mentori kirjoitti, että ”he (kohderyhmä) ymmärsivät helposti seksuaalioikeudet ja nyt alkavat ymmärtää, mitä seksuaalisuus tarkoittaa”. 

”Suurin osa miehistä oli täysin luku- ja kirjoitustaidottomia. Mentorityön jälkeen he kertoivat, että mentorointini oli lisäännyt heidän seksuaalisuuteen liittyvää tietoisuutta.”

Kohderyhmän myös huomattiin olevan hyvin kiitollinen saamastaan tiedosta. Useissa mentorointitilanteissa kohderyhmä ei ollut aiemmin keskustellut ”vaikeista ja heitä askarruttavista asioista, eikä heillä ollut tahoa, josta olisi voinut kysyä asioita. Nyt he saivat tilaisuuden siihen”.

Roolimallina olemisen voimaannuttava vaikutus

Mentorit osoittavat toiminnallaan kohderyhmälle, että seksuaaliterveyteen liittyvät aiheet ovat luonnollisia ja niistä saa puhua. Samalla mentorit kannustavat keskusteluun ja rohkaisevat seksuaaliterveyspalveluiden käyttöön. Eräs mentori kirjoitti voimasta, joka ”lähtee mentoreista ja siirtyy sitten kohderyhmiin”.

Mentorien oma verkosto on heidän voiman lähteensä. He oppivat koulutuksen aikana paljon toisistaan, jakavat arkojakin aiheita keskenään, luovat tiiviin suhteen ja kannustavat toisiaan mentorointiprosessin aikana. Mentorit toimivatkin tärkeinä roolimalleina myös toisilleen. Tällä nähtiin olevan voimaannuttava vaikutus.

”Jotenkin se voimaannutti, että on monia samalla tavalla ajattelevia naisia, jotka haluavat samaa viestiä viedä eteenpäin.”

Jatkossa mentorointia tulee tehdä kaikista aiheista kaikille

Mentorikoulutus ja mentorointi koettiin niin merkityksellisenä ja antoisana, että mentorit halusivat jatkaa mentorointia tulevaisuudessakin. Lisäksi mentorit tietävät, että ”puutteita on paljon näillä aloilla, jossa on maahanmuuttajia ja helposti syntyy väärinkäsityksiä tai ei osata ymmärtää heitä ja heidän näkemyksiään erilaisiin asioihin, ei osata asettaa itseämme heidän tilanteeseen”.

Jatkossa he haluavat viedä seksuaaliterveystietoutta ”kaikille ihmisille ja kaikista asioista”. Somaliyhteisöön haluttiin viedä lisää tietoa erityisesti syöpäseulontoihin, ehkäisyyn, lasten seksuaalikasvatukseen, synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja vaihdevuosiin liittyen. Yleisesti ulkomaalaistaustaisille nuorille haluttiin puhua seksuaalisuudesta, seksuaalioikeuksista, ehkäisystä, seksitaudeista ja avioliitosta. Iäkkäämmille naisille puolestaan haluttiin jatkossa kertoa enemmän rintasyövästä ja vaihdevuosista.

VIGOR-tiimi kiittää kaikkia VIGOR-mentoreita tärkeästä työstä ja toivottaa sydämellisesti kaikki uudet mentorit mukaan toimintaan <3