Hyppää sisältöön

Puhutaan miehekkyydestä, puhutaan tunteista

Yleinen

Miten asioihin suhtaudutaan kuin mies? Saako mies itkeä? Pojat ovat poikia – eli millaisia?

Kun puhutaan tasa-arvosta, puhutaan usein naisista tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä. Siihen on hyviä syitä. Vaikka Suomi usein nähdään tasa-arvon mekkana, kohtaavat naiset sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt täällä edelleen arkista syrjintää. Lisäksi ulkomaalaistaustaiset naiset kohtaavat enemmän seksuaalista väkivaltaa, kuin keskimäärin naiset Suomessa.

Naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemasta puhuminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö miehistäkin pitäisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä puhua. Päinvastoin – miehisyyden kokemusta on erittäin tärkeää käsitellä.

Suomessa miehet ovat yliedustettuina mm. itsemurhatilastoissa, vankiloissa, ja päihdeongelmaisten keskuudessa.

Miehet kohtaavat kulttuurissamme paljon epäinhimillisiä odotuksia, jotka varmasti osaltaan vaikuttavat näiden ongelmien syntyyn. Miehen odotetaan suhtautuvan vastoinkäymisiin tunteita näyttämättä, ja omien tunteiden ääneen käsitteleminen ei yleensä ole muotia äijäpiireissä tai poikaporukoissa.

Tytöille on nykyään sosiaalisesti melko hyväksyttyä harrastaa stereotyyppisiä poikien harrastuksia, kun taas pojille esimerkiksi balettiharrastus johtaa paljon helpommin kiusaamiseen.

Kuten Papananaama -nimimerkillä esiintyvä tubettaja videollaan mainitsee, on miehen kulttuurinen malli Suomessa jopa kapeampi, kuin naisen malli. Tytöille on nykyään sosiaalisesti melko hyväksyttyä harrastaa stereotyyppisiä poikien harrastuksia, kun taas pojille esimerkiksi balettiharrastus johtaa paljon helpommin kiusaamiseen. Pojat oppivat, että sosiaalisen hyväksynnän saamiseksi pitää mahtua hyvin pieneen lokeroon.

Sanakirjan mukaan maskuliinisuus (eli miehekkyys) tarkoittaa ominaisuuksia, käyttäytymistä ja rooleja, jotka yleensä liitetään miehiin.

Näin poikien oman identiteetin ilmaisua tukahdutetaan.

Seksuaalisuus on tärkeä osa yksilön identiteettiä, mutta siihen liittyvien asioiden ääneen pohtiminen on usein ristiriidassa miehekkyyden mielikuvan kanssa. Poikien puhelimen työntekijöiden mukaan poikia mietityttävät kuitenkin pitkälti samat asiat, kuin tyttöjäkin. Seksi, seksuaalisuus, kaverit, – ja olenko riittävä tällaisena.

Pojilla ja miehillä ei välttämättä ole kokemusta turvallisista tiloista, joissa voisi näyttää omaa epävarmuuttaan tai haavoittuvuuttaan. Onneksi on Poikien puhelin ja Poikien talo, jotka ovat juuri tähän tarkoitukseen perustettu. Ideaalimaailmassa pojat voisivat kuitenkin myös kavereiden kesken tai vanhemman kanssa jutella mieltä askarruttavista kysymyksistä.

Ulkomaalaistaustaisille pojille ja miehille kynnys intiimeistä asioista puhumiseen voi olla vielä korkeampi. Suomessa aiheesta ei ole tutkimustietoa, mutta Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan Iranista Ruotsiin muuttaneet miehet kokivat uudessa kotimaassaan aiempaa individualistisempaa suhtautumista seksuaalisuuteen ja siitä puhumiseen.

Kun omaan identiteettiin liittyvää hämmennystä ei käsitellä yhdessä ja ääneen, kokevat kaikki olevansa pohdintojensa kanssa yksin.

Hyväksynnän kokemus on tärkeää, jotta vaikeiden aiheiden pohtiminen tuntuisi turvalliselta. Monet ulkomaalaistaustaiset pojat joutuvat tekemään kantasuomalaisiin poikiin verrattuna ylimääräistä työtä saadakseen sosiaalista hyväksyntää, ja mahtuakseen kapeaan miehen malliin.

Kotona taas pojilta odotetaan ulkomaalaistaustaisissa perheissä usein eri asioita, kuin kaveriporukoissa. Ristiriidat odotuksista voivat lisätä seksuaalista identiteettiä hakevan nuoren miehen hämmennystä.

Kun omaan identiteettiin liittyvää hämmennystä ei käsitellä yhdessä ja ääneen, kokevat kaikki olevansa pohdintojensa kanssa yksin. Yksinäisyyden kokemus tärkeiden asioiden äärellä on vaarallista, ja voi johtaa syrjäytymiseen tai tuen hakemiseen jopa ääriryhmistä.

Siksi on tärkeää, että pojille ja miehille on turvallisia tiloja keskustella tunteistaan, ja saada vertaistukea muilta identiteettiään pohtivalta.

Hyvää kansainvälistä miestenpäivää! 


Lue lisää tai osallistu miehille ja pojille suunnattuihin toimintoihin:

  • Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomenkielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.
  • Poikien Talo on turvallinen, syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa, avoin yhteisö 10-28 -vuotiaille pojille, miehille ja poikana olemista pohtiville. Poikien Talon tarkoituksena on tukea sinua tavalla, jonka itse koet parhaaksi, voidaksesi elää elämääsi omana itsenäsi kohti omia haaveitasi.
  • Poikien Puhelin on auttava puhelin- ja verkkopalvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, ammatillisesti poikien maailmaan perehtynyt mies. Poikien Puhelimessa nuoria autetaan kaikissa elämään liittyvissä pulmissa. Toimintaperiaatteena on antaa suoria vastauksia suoriin kysymyksiin. Poikien Puhelin päivystää arkisin klo 13–18 numerossa 0800 94 884. Puhelu on soittajalle maksuton ja soittaa voi nimettömänä.

Dokkarivinkki VIGORilta: The Work.

VIGOR-hankkeen tavoitteena on luoda Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille (miehille, naisille ja muille) turvallisia tiloja seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä keskustelemiseen, sekä muuttaa keskustelukulttuuria.

Teksti: Martta Kaskinen