Hyppää sisältöön

Sananvapaus – Kaikkien oikeus

Mentorin kirjoitus

”Tämä asia ei koske sinua, annetaan miesten päättää.”

Tämä on lause, jonka moni nainen on varmasti kuullut maissa, joissa sananvapauden ilmaiseminen on kiinni esimerkiksi sukupuolesta. Kun henkilön sananvapautta rajoitetaan tai se riistetään täysin, oman mielipiteen ilmaiseminen voi estyä rangaistuksen pelon vuoksi.  


Uskonto ja sananvapaus 

Monissa maissa ihmisiltä, erityisesti naisilta, on evätty sananvapaus. Etenkin monissa Lähi-idän maissa sananvapaus on uskonnolle alisteinen, eikä islaminuskoa voi kritisoida ilman, että tulee rangaistuksi. Pahimmillaan rangaistuksena saattaa olla jopa kuolemantuomio.  

Muutettuani Suomeen sananvapaudesta on tullut minulle todella tärkeää. Ajatus siitä, että asuisin edelleen Afganistanissa eikä minulla olisi oikeutta ilmaista ajatuksiani, kauhistuttaa minua.  

”Ajatus siitä, että asuisin edelleen Afganistanissa eikä minulla olisi oikeutta ilmaista ajatuksiani, kauhistuttaa minua.” 


Itseilmaisu osana yksilön ja yhteisön hyvinvointia 

Sananvapaus perustuu siihen, että kaikki voivat ilmaista mielipiteensä, ja sen myötä saada mahdollisuuden vaikuttaa. Sananvapauteen kuuluu oikeus käsitellä hankalia ja epämiellyttävinä pidettyjä aiheita sekä tabuja. Sananvapaus pitää sisällään myös kritiikin antamista ja sen vastaanottamista.  

Minulle sananvapaus ei tarkoita pelkästään vaikuttamista tai oman mielipiteensä ilmaisemista, vaan myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-aluetta. Jos ihminen ei voi tuoda esiin omia ajatuksia tai tunteitaan, saattaa mieli ikään kuin tukahtua ja psyykkinen hyvinvointi kärsiä.  

Jos ihminen ei voi tuoda esiin omia ajatuksia tai tunteitaan, saattaa mieli ikään kuin tukahtua ja psyykkinen hyvinvointi kärsiä. 

Mielestäni on meidän kaikkien edun mukaista, että yhteiskunnassa käydään keskustelua, joka ottaa huomioon monipuolisia mielipiteitä ja näkökulmia. Kun estetään mielipiteiden julkinen ilmaiseminen, se voi aiheuttaa runsaasti yhteiskunnallisia ongelmia. Esimerkiksi osallisuuden mahdollisuuksien kavetessa syrjäytymistä tai itseilmaisun tarpeen patoutuessa ääriyhteisöiden syntymistä.  


Sananvapaus rakentaa tasa-arvoa 

Monissa valtioissa, joissa sananvapaus on rajattua, asetelma heijastuu suoraan naisen asemaan yhteiskunnassa. 

Monissa valtioissa, joissa sananvapaus on rajattua, asetelma heijastuu suoraan naisen asemaan yhteiskunnassa. Usein näissä valtioissa naiset kärsivät eikä heillä ole oikeutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, saati yhteiskunnallisiin päätöksiin. Esimerkiksi kun nainen raiskataan, usein rikoksesta syytetään ja rangaistaan naista, sillä hänen sanoillaan ei ole samanarvoista painoa-arvoa kuin miehen. Mikäli nainen pitää puolensa ja tuo esiin oman kantansa, häntä saatetaan paheksua ja syrjiä yhteisössään. Välillä hänet saatetaan jopa sulkea perheen ulkopuolelle, sillä raiskaus ja sen esille tuominen on häpäisy myös lähipiirille.  

Näen sananvapauden omassa elämässäni valtana ja vapautena: valtana vaikuttaa omaan elämääni ja vapautena tuoda mielipiteeni esiin julkisesti ilman pelkoa tai paheksuntaa. Jos kaikilla olisi vapaus päättää asioistaan, vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja ilmaista mielipiteensä avoimesti – uskon, että järjestetyt avioliitot ja seksuaalirikokset vähenisivät. Erityisesti seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet ovat asioita, joihin jokaisella yksilöllä pitäisi olla sananvaltaa! Lisäksi sananvapauden vahvistuessa yleinen hyvinvointi, koulutus ja tasa-arvo lisääntyvät.  


Koskeeko sananvapaus Suomessa kaikkia? 

Verraten moneen maahan olemme hyvässä tilanteessa sananvapauden suhteen, mutta sen toteutuminen saattaa silti vaihdella eri yhteisöjen välillä.  

Vaikka olemme Suomessa, usein esimerkiksi ulkomaalaisten keskuudessa sananvapaus ei silti ole itsestäänselvyys. Yhteisön kulttuuri sekä uskonto vaikuttavat edelleen voimakkaasti yhteisön jäsenten oikeuksiin, ja niistä pidetään tiukasti kiinni, vaikka kotimaasta olisikin jo muutettu pois. Esimerkiksi monessa perheessä naisella ei ole edelleenkään samanlaista sananvapautta tai vaikutusvaltaa kuin perheen miehellä. 

Toivon, että tulevaisuudessa yhä useampi ihminen ilmaisee mielipiteensä ja voimme käydä julkista keskustelua erimielisyyksistä huolimatta, ilman pelkoa tai paheksuntaa. 

Toivon, että jatkossa naisetkin uskaltaisivat kritisoida ja ilmaista mielipiteensä julkisesti, vaikka se olisikin oman yhteisön normien vastaista ja sitä paheksuttaisiin. Toivon, että tulevaisuudessa yhä useampi ihminen ilmaisee mielipiteensä ja voimme käydä julkista keskustelua erimielisyyksistä huolimatta, ilman pelkoa tai paheksuntaa. Sananvapautta on rakennettava ja suojeltava, sillä se on meidän kaikkien oikeus. 

Asisa

VIGOR-mentori

Kuva: Suhyeon Choi palvelusta Unsplash