Hyppää sisältöön

Seksuaalinen hyvinvointi paranee, keskustelukulttuuri muuttuu ja verkostot kasvavat – 7 mentoroinnin myötä tapahtuvaa muutosta

Yleinen

VIGOR-hankkeen mentorit toimivat omassa kieliryhmässään seksuaaliterveyden sanansaattajina. Ennen mentorointia he käyvät 27 tuntia kestävän mentorikoulutuksen, jossa käsitellään laajasti seksuaaliterveyden eri teemoja.

27 VIGOR-mentoria kertoi palautteessaan, miten mentorointi on muuttanut heitä, heidän lähipiiriään ja laajemmin heidän kohderyhmäänsä.

1. Mentorin oma seksuaalinen hyvinvointi paranee

Mentorikoulutus ja mentorointi laittavat mentorit pohtimaan omaa seksuaalisuuttaan ja seksuaaliterveyttään. Jo ennen koulutusta mentorit tekevät etätehtävänä omaa seksuaalihistorian pohtimista. Lisäksi uusi tieto auttaa heitä tiedostamaan muun muassa omia seksuaalioikeuksiaan. Palautteiden perusteella huomataankin, että mentorien seksuaalinen hyvinvointi paranee mentorointiprosessin aikana.

”Olen pohtinut mentorikoulutuksen myötä omaa seksuaalisuutta laajemmin. Kiinnitän enemmän huomiota oman seksuaalisen hyvinvointiin.”

”Olen paljon enemmän tietoinen seksuaaliterveydestä ja omista seksuaalioikeuksista ja joka mentoroinnin aikana opin lisää asioita.”

”Todella paljon on muuttunut. En osannut odottaa, että itse muutun tämän kokemuksen myötä näin paljon. Osaan itse käsitellä omaa seksuaalisuuttani myös paremmin, avoimmin.”

2. Mentorin kunnioitus seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta kohtaan lisääntyy

Mentorikoulutuksissa on aina käsitelty seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta heti ensimetreillä. VIGOR-mentorit ovat kertoneet, että ovat jo ennen mentorikoulutusta suhtautuneet moninaisuuteen kunnioittavasti. Koulutuksen ja mentoroinnin myötä kunnioitus on kuitenkin lisääntynyt entisestään.

Olen aina kunnioittanut kaikkia ihmisiä sukupuolesta tai seksuaalisuudesta huolimatta. Jatkossa kunnioitan jokaista henkilöä sellaisena kun hän on.

”Otan kaikki ihmisinä. Minulle ei ole tärkeää, mikä on henkilön seksuaalisuus, sillä se ei minulle kuulu. Se on jokaisen yksityisasia.”

”En ole tuomitsevainen ihmisten valintoihin, mikä tekee heidät onnelliseksi, vaikka se olisi omieni uskojen ja arvojen vastaista.”

3. Mentori saa itsevarmuutta seksuaalisuuden puheeksiottamiseen

Tiedon lisääntyminen, muilta mentoreilta ja VIGOR-hankkeen työntekijöiltä saatava tuki sekä hyvän palautteen saaminen omasta mentoroinnista ovat olleet suuressa roolissa mentorien itsevarmuuden lisääntymisessä. Itsevarmuuden lisäännyttyä rohkeus ottaa seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita esille kasvaa kuin itsestään.

”Itsevarmuus lisääntyi, tiedän, että luotettava taho on minun takana, jos en osaa asioita, voin kysyä Vigorin työntekijältä ja palaa myöhemmin asiaan.”

”Olen saanut lisää tietoa. Mentorointi on vahvistanut itseluottamustani. Hyvä palaute on tuonut lisää motivaatiota puhua aroista mutta tärkeistä aiheista.”

Rohkeuden lisääntyminen kasvoi mentorointikoulutuksen ja asiatuntijoiden luentojen kuuntelemisen sekä mentorien kokemusten kuulemisen myötä.

4. Mentori muuttaa toiminnallaan oman lähipiirinsä keskustelukulttuuria

Mentorointi heijastuu vahvasti myös mentorien lähipiiriin. Mentorit saavat koulutuksesta ja toisilta mentoreilta rohkeutta puhua oman perheensä kanssa seksuaalisuudesta. Tällaiset tilanteet ovat usein olleet mentoreille suuria hetkiä: Eräs mentori kertoi, että oli puhunut seksuaaliterveydestä ison sukunsa kanssa. Keskustelun jälkeen suvun vanhemmat miehet olivat kertoneet mentorille olevansa ylpeitä hänen rohkeudestaan.

”Oman perheen kanssa pysyn keskustelemaan näistä asioista. Se ei ollut helppo ennen, mutta nyt on paljon helpompi. Sain perheen 2 muu jäsentä osallistumaan mentorointi koulutukseen.”

”Vanhemmat naiset ymmärtävät nuorten mielipiteitä ja miehet kunnioittavat naisia erilaisissa elämän tilanteissa ja heidän päätöksissään.”

Niin sanottuna ”naisten asioista” uskaltaa puhua miespuolisten kuullen.”

5. Mentori lisää oman kohderyhmänsä seksuaaliterveystietoutta

Mentorointi on prosessi, jossa yleensä edetään pienin askelin. Voi olla, että kohderyhmällä ei juurikaan ole seksuaaliterveystietoutta, minkä vuoksi tiedon omaksumiseen tarvitaan myös toistoja. Monille keskusteluaiheet ovat lisäksi arkoja ja kulttuurillisesti vaiettuja. Mentoroinnissa onkin tärkeää erityisesti kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden kuunteleminen sekä kunnioittava työote.

”Itse otin rennon tyylin, keskustelevan otteen, otin kohderyhmän tarpeet huomioon, heitä kiinnostavat asiat käytiin enemmän läpi. Esimerkiksi naisen oikeudet, lasten oikeudet ja oikea seksuaalikasvatus loukkaamatta uskontoa oli monelle tärkeä.”

6. Mentori rohkaisee kohderyhmää keskustelemaan seksuaaliterveydestä myös jatkossa

Mentorointi on tarttuvaa. Saatua tietoa jäädään pohtimaan itsekseen, mutta sitä myös viedään eteenpäin. Monet mentorit ovatkin kertoneet, että kohderyhmä on usein tullut paikalle myös seuraavalla kerralla ja heillä on ollut paljon uusia kysymyksiä mukanaan.

”Ehdottomasti, tämä tarttuu – minä kerron tytöille, he äideilleen ja siskoilleen.. ja tietämys siirtyy eteenpäin.”

”Osa heistä oli keskustellut kotona perheen jäsenten kanssa ja olivat antaneet tietoja heille.”

”Kun asioista puhutaan, jää sulaa ja huomataankin asioiden olevan normaaleja, ei olekaan hävettävää. Helsingissä kävin nuorten kanssa keskusteluja, pitkiä ja täynnä tärkeää asiaa ja kokemuksia. He tulivat aina seuraavan kerran uusin ajatuksin, uusin kysymyksin. Oli ihanaa nähdä kehitys ja kiinnostus heidän kauttaan!”

7. Mentorin verkostot kasvavat ja työllistymismahdollisuudet parantuvat

Mentorikoulutuksissa on solmittu paljon uusia ystävyyssuhteita, jotka ovat jatkuneet mentoroinnin ulkopuolellakin. Ystävyyssuhteiden lisäksi mentorit ovat tutustuneet lukuisiin ammattilaisiin, saaneet koulutuksen ja mentoroinnin kautta opinnäytetyöpaikkoja sekä vinkkejä avautuvista mentoreille sopivista työpaikoista. VIGOR-hankkeen laajan mentoriverkoston vuoksi monet ammattilaiset kysyvät myös suoraan hankkeen työntekijöiltä mahdollisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia myös heidän projekteihin.

”Tutustuin uusiin parhaisiin ystäviini koulutuksessa.”  

Ihmisenä olen kasvanut ja rakastan tätä työtä. Oma opinnäytetyöni tulee varmaati olemaan maahanmuuttajiin ja seksuaalisuuteen liittyvä!

Olen tehnyt suunnitelmia ja saanut verkostoja ja kutsuja yhteistyöhön.

Opiskelijalla on tosi tärkeä saada opintopistettä, joka ollaan saatu koulutuksen ja mentorointi aikana.