Hyppää sisältöön

Seksuaalirikoksia voidaan ennaltaehkäistä mentoritoiminnalla

Yleinen

Oulun seksuaalirikokset puhututtavat ulkomaalaistaustaisten yhteisöissä. VIGORin työn tärkeys korostuu samalla. Turvapaikanhakijoiden on saatava tietoa seksuaalioikeuksista sellaisilta henkilöiltä, joilla on kuulijoille auktoriteettia.

VIGORille aihetta kommentoi mentori, joka on yksi seitsemästä afganistanilaistaustaisesta VIGOR-miesmentorista. Hän on työskennellyt paljon turvapaikanhakijoiden kanssa, ja tuntee kohderyhmän hyvin.

VIGOR-mentorin mukaan turvapaikanhakijoilla on yhteistä vaikea tausta, traumat, paperittomana eläminen ja syrjintä tai yksinäisyys uudessa maassa. Monet ovat myös itse joutuneet kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Näistä lähtökohdista turvapaikanhakijat usein jäävät omiin porukoihinsa, joista he löytävät jaettua kokemusmaailmaa.

”Nämä pojat joutuvat seksuaalisen väkivallan kohteeksi ja heitä monella tavalla käytetään seksuaalisesti hyväkseen. Perhe, yhteisö, yhteiskunta, laki ja mikään muu taho ei tarjoa heille näissä tilanteissa apua ja turvaa.”

VIGOR-miesmentori

Monen perhetaustassa seksuaalisuuteen on suhtauduttu kielteisesti, jolloin tieto seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveystiedosta jää usein saamatta. Näin myöskään ei osata arvostaa toisten koskemattomuutta. Tiedon puute yhdessä seksuaalisen turhautumisen sekä traumaattisen taustan kanssa voi purkautua äärimmäisinä tekoina.

VIGOR-mentorin mukaan turvapaikanhakijoiden tekemiä seksuaalirikoksia voidaan ja pitää ennaltaehkäistä. Tietoa suomen laista ja kulttuurista tulee antaa paljon jo vastaanottokeskuksissa, sekä tietoa nimenomaan seksuaalioikeuksista ja -terveydestä.

”Tietoa tulisi antaa vastaanottokeskuksissa, ja tiedon antajan tulisi olla siitä maasta, josta nuoret ovat kotoisin.”

VIGOR-miesmentori

Opetus ei kuitenkaan ole uskottavaa, ellei tiedon antajalla ole sama kulttuuritausta kuin kuulijoilla, lisää VIGOR-mentori. Tämän lisäksi tiedon antajalla on hänen mukaansa oltava hyvä suomen kielen taito ja ymmärrys suomalaisesta kulttuurista, jotta hänellä olisi auktoriteettia puhua Suomen kontekstin tuntijana. Silläkin on monille merkitystä, mitä henkilökohtaisia saavutuksia puhujalla on sekä Suomessa, että tämän lähtömaassa.

Kuva miesten VIGOR-mentorikoulutuksesta.

Nämä ovat erittäin tärkeitä huomioita. VIGORin lähtökohta seksuaaliterveystyölle on, että tietoa levitetään kuulijoiden ehdoilla, jotta tieto menisi parhaiten perille. Siksi kaikki VIGOR-mentorit ymmärtävät sujuvasti sekä Suomen yhteiskunnan arvoja ja rakenteita, että kieltä. Ulkomaalaistaustaisina miehinä ja naisina he ovat myös lähtömaidensa kielten, kulttuurien ja yhteiskunnallisten rakenteiden asiantuntijoita.  

”Jos tiedon antajan suomen kielen taito on heikko, se vaikuttaa hänen sanojensa painoarvoon ja uskottavuuteen.”

VIGOR-miesmentori

Sillä on paljon merkitystä, miten tietoa levitetään ja miten vaikeista asioista opitaan. Siksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuka turvapaikanhakijoille opettaa Suomen lainsäädäntöä, arvoja, kulttuuria – sekä tietoa seksuaalioikeuksista. Näin myös he, jotka ovat traumatisoituneimpia ja turhautuneimpia, saavat tiedon lisäksi mentoreista samaistuttavia esikuvia.

”Asian yleistäminen tuo turvattomuutta kaikille ulkomaalaisille, ja se haittaa ulkomaalaisten ja suomalaisten välistä yhteenkuuluvuutta.” 

VIGOR-miesmentori