Tiimi ja yhteistyötahot

VIGOR työllistää kaksi henkilöä, hankepäällikkö Tiina Alakärpän sekä hankesuunnittelija Erik Mattssonin.

”Ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveysteeman ympärille tarvitaan enemmän ymmärtävää, avointa ja eri maailmankatsomuksia kunnioittavaa dialogia – ei pelkästään valistus- tai tiedottamistyötä. Kohderyhmän arjen hyvä ymmärrys, luottamus ja kunnioitus on kaiken toimintamme pohjalla”, Alakärppä miettii hankkeesta.

”Suomessa tarvitaan vahvempaa me-henkeä. Monikulttuurisuus ja moninaisuus on ehdoton rikkaus, jonka avulla voidaan oppia toisiltamme”, Mattsson jatkaa.

Hankesuunnittelija Erik Mattsson ja hankepäällikkö Tiina Alakärppä.

Me-henkeä hankkeessa kasvatetaan esimerkiksi yhteistyöllä. Hankkeessa on mukana monia yhteistyötahoja, joihin kuuluvat mm. 
Amal ry
Edukai Oy
Familia ry
Helsingin Tyttöjen Talo
Irakin Naisten Yhdistys
Metropolia ammattikorkeakoulu
Moniheli ry
Monik ry
Monikulttuurinen toimintakeskus Monika
MPMTO ry
Nicehearts
Stadin ammattiopisto
Suomen Kurditalo ry
Suomen Mielenterveysseura
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Trapesa
Tunne Rintasi ry
Turun Tyttöjen Talo
Vamos Turku
Yhdessä-yhdistys