Hyppää sisältöön

Afrikaherz: seksuaaliterveyden edistämistä Berliinissä

Yleinen

VIGORin hankesuunnittelija Erik Mattsson vieraili Berliinissä paikallisessa Afrikaherz –projektissa, joka toimii pitkälti samoilla toimintaperiaatteilla, kuin VIGOR.

Afrikaherzin tavoitteena on parantaa afrikkalaistaustaisten maahanmuuttajien pääsyä terveydenhuoltopalveluihin ohjaamalla, tukemalla ja kouluttamalla heitä. Projekti keskittyy varsinkin HIV/aids -potilaiden tukemiseen, mutta antaa tietoa myös muista seksiteitse tarttuvista taudeista.

Jo 19 vuotta toiminut projekti tavoittaa noin tuhat henkilöä vuosittain, ja on siis jo konkari kulttuurisensitiivisen terveyskasvatuksen parissa. HIV/aids on useissa Afrikan kulttuurikonteksteissa tabuaihe, joten teema ei ole helppo – mutta sitäkin tärkeämpi.

Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi Afrikaherz ei toimi “HIV-kärki edellä”, vaan projektin kouluttamat mentorit lähestyvät teemaa puhumalla yleisesti terveydestä. Siten seksuaalisuuteen ja seksiteitse tarttuvien tautien teemaan voidaan siirtyä asteittain.

Yhteistä VIGORilla ja Afrikaherzilla on (seksuaali)terveysteeman lisäksi tavoite siitä, että arkaluontoisista tai stigmatisoiduista aiheista voitaisiin keskustella kulttuurirajat ylittäen.

VIGOR voikin oppia paljon Afrikaherziltä, vaikka sen kohderyhmä on eri ja se käsittelee seksuaalisuuden teemaa laajemmin, kuin berliiniläinen verrokkinsa. Yhteistä niillä on (seksuaali)terveysteeman lisäksi tavoite siitä, että arkaluontoisista tai stigmatisoiduista aiheista voitaisiin keskustella kulttuurirajat ylittäen.

Koska seksuaalisuus liitetään usein ensimmäisenä seksiin, on se vaikea aihe lähestyä ihmisiä, joille seksiin liittyvät asiat eivät kuulu kodin ulkopuolelle. Siksi VIGORkin pyrkii lähestymään teemaa “ei seksi edellä” -periaatteella, vaan esimerkiksi syöpäseulonta edellä. Näin syvempiin seksuaalisuuden tasoihin voidaan siirtyä asteittain, samalla laajentaen seksuaalisuus-käsitteen ymmärrystä.

Aiheen arkaluontoisuuden lisäksi Afrikaherz kohtaa myös rakenteellisia haasteita. Oleskelulupaa odottavat henkilöt eivät saa vapaasti liikkua Saksan rajojen sisällä, joten projektin pitää liikkua ihmisten luo. Kielimuuri on myös usein ongelmana tiedon levittämisessä sekä palveluihin pääsemisessä. Projekti on kuitenkin taannut monille ihmisille pääsyn terveyspalveluiden äärelle, ja saanut myös tunnustusta hyvästä työstään.

Lopuksi haluaisimme kuulla Afrikaherziltä kolme vinkkiä VIGORille?

  • On erittäin hyvä, että mentorit kouluttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Olisi tärkeää voida mahdollistaa ainakin osalle mentoreista työtä jatkossakin. On hyvä valita mentoreiksi ihmisiä, jotka ovat luotettavia ja kunnioitettuja omissa yhteisöissään. Kohderyhmän ikä ja sukupuoli on myös huomioitava.
  • Tämän lisäksi on äärimmäisen tärkeää saada yhteisöjen mielipidejohtajien tuki. Silloin hankkeella on paremmat edellytykset onnistua pitkälläkin aikavälillä.
  • Olisi hyvä, että hankkeella olisi johtoryhmä, johon kuuluisi myös kohdeyhteisön edustajia, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Teksti: Martta Kaskinen