Hyppää sisältöön

Yksin Suomeen tulleiden nuorten miesten haasteita: Uudenlaisen seksuaalisuuden kulttuuri

Mentorin kirjoitus

Olen työskennellyt useita vuosia yksin Suomeen tulleiden nuorten miesten kanssa. Olen työskennellyt muun muassa ohjaajana vastaanottokeskuksessa ja koordinaattorina aikuisten perusopetuksen tukena. Koska arabian kieli on äidinkieleni, olen päässyt keskustelemaan tämän kohderyhmän kanssa myös heidän omalla äidinkielellään. Puhunkin tässä blogitekstissä nimenomaan arabiaa äidinkielenään puhuvien yksin Suomeen tulleiden nuorten miesten kanssa tehtävän työn kokemuksistani.  


Kulttuurishokki ja virheelliset käsitykset

Yksin Suomeen tulleet nuoret miehet ovat saaneet usein erilaisen kasvatuksen kuin mitä Suomessa saadaan. En tarkoita, että heidän saamansa kasvatus olisi huono, mutta erilainen se ainakin on. Kasvatus on erilaista, koska nuorten miesten kotimaan kulttuuri eroaa paikoitellen hyvin paljon suomalaisesta kulttuurista.  

Kotimaassa näiden nuorten miesten koko elämään, ovat vaikuttaneet heidän omat vanhempansa, sukulaisensa, kaverinsa, kulttuurinsa ja uskontonsa. Näissä elementeissä on paljon hyvää voimaa: ne ovat auttaneet käyttäytymään ympäristössään toimivilla tavoilla ja nuoria etenemään elämässään. Kun nuori mies tulee yksin Suomeen, monet näistä tutuista ja turvallisista tekijöistä jäävät kotimaahan.  

Suomessa nuoret kohtaavat hyvin erilaisen todellisuuden. Erilaista on esimerkiksi yksinkertaisuudessaan se, että lainsäädännön mukaan jokaisella ihmisellä on sukupuoleen katsomatta vapaus liikkua, asua yksin, opiskella ja työskennellä.

Yksi iso kulttuurishokin aiheuttaja onkin, että tytöt ja naiset ovat yhtäkkiä näiden nuorten miesten kanssa samassa koulussa ja työpaikoilla. Heitä voi olla näissä ympäristöissä jopa miehiä enemmän. Jos näiden uusien kulttuurin muutosten keskellä nuori ymmärtää Suomen kulttuurin väärin, hän myös usein käyttäytyy väärin.  

Nuoret eivät ole saaneet mistään luotettavaa seksuaalikasvatusta,
koska he ovat oppineet seksuaalisuudesta ja seksistä lähes
yksinomaan internetin välityksellä.


Seksuaalisuudesta ja seksistä puhuminen on näissä kulttuureissa tabu. Monet nuoret miehet ovat katselleet kuitenkin kotimaassaan esimerkiksi musiikkikanavia, elokuvia ja pornografiaa ja saattavat ajatella, että kaikki tuo seksuaalinen fantasiamaailma on totta ja länsimaissa sitä voi helposti toteuttaa. Nuoret eivät ole saaneet mistään luotettavaa seksuaalikasvatusta, koska he ovat oppineet seksuaalisuudesta ja seksistä lähes yksinomaan internetin välityksellä. Saattaa siis olla, että nuorella on väärä kuva suomalaisesta kulttuurista jo ennen Suomeen tuloa.

Puolison etsintä ja yksinäisyys

Suomessa, kuten kotimaassakin, nämä nuoret miehet haluavat usein löytää itselleen puolison. Perhe on näiden miesten kulttuurissa hyvin suuressa arvossa. Osa yksin Suomeen tulleista nuorista miehistä löytää puolison itselleen, mutta moni ei. Yksinäisyys painaa erityisesti niitä nuoria miehiä, joilla ei ole Suomessa kavereita tai eivät myöskään löydä puolisoa itselleen.  

Miesten kotimaassa ei ole
sellaista kulttuuria,
että nainen voisi pukeutua
vapaasti tai kutsua
miespuolisia kavereitaan kotiin.

Näiden yksin Suomeen tulleiden nuorten miesten kotimaassa vallitsee partiarkaalinen kulttuuri, eli miehet ovat vahvassa roolissa. Nuoret saattavatkin luulla, että he voivat elää samanlaisella asenteella myös Suomessa. Miesten kotimaassa ei ole sellaista kulttuuria, että nainen voisi pukeutua vapaasti tai kutsua miespuolisia kavereitaan kotiin. Myös esimerkiksi seurustelu on uskonnon mukaan kiellettyä.

Yksi tapa lievittää yksinäisyyttä avautuu yökerhojen kautta. Yökerhoissa käytetään usein alkoholia ensimmäistä kertaa ja samalla tavataan aikaisemmin tuntemattomia ihmisiä sekä kiinnostuksen kohteita. Yleensä tämä uusi tuttavuus haluaa olla ystävällinen ja tutustua uuteen ihmiseen, mutta nuori mies saattaa luulla naisen haluavan harrastaa seksiä, sillä seksuaalisuuden kulttuuri saattaa olla vielä epäselvä.

Kahden kulttuurin ristipaineessa elämistä – Miten sitä voi purkaa?

Yksin Suomeen tulleet nuoret miehet elävät ristipaineessa: omassa kulttuurissa on paljon hyvää ja nuoren omat juuret ovat siellä – toisaalta nuoret elävät nyt suomalaisessa kulttuurissa, jossa myös seksuaalisuuteen liittyvät säännöt ja normit ovat hyvin erilaiset. Yleensä oman maan kulttuuri ei myöskään hyväksy suomalaista näkemystä normaalista. Tällaisessa ristipaineessa nuoret ovat usein hyvin epävarmoja itsestään ja joskus pakottavat itsensä hyväksymään niitä asioita, jotka olivat koko siihen astisen elämän ajan kiellettyjä. Tällainen saattaa aiheuttaa monille identiteettiongelmia.

Ristipaineessa nuoret ovat usein hyvin epävarmoja itsestään
ja joskus pakottavat itsensä hyväksymään niitä asioita,
jotka olivat koko siihen astisen elämän ajan kiellettyjä. 


Mielestäni yksin Suomeen tulleita nuoria miehiä pitää prosessimaisesti tukea uuden ja ristiriitaisen elämän keskellä. Heille tulee tarjota oikeaa tietoa niin, että he ymmärtävät sen: heidän omalla äidinkielellään. Nuorten miesten auttamisessa on myös tärkeää, että nuorten kanssa työskentelevillä on kulttuurista ymmärrystä seksuaaliterveyteen liittyvistä oletuksista, ristipaineista ja peloista. 

Heille tulee tarjota oikeaa tietoa niin, että he ymmärtävät sen:
heidän omalla äidinkielellään.


Näille nuorille tulee kertoa useaan kertaan Suomen laista, ikärajoista ja yhdenvertaisuudesta. Nuorille tulee painottaa sitä, että naisilla on samat oikeudet kuin miehillä. Näitä oikeuksia tulee käydä läpi konkreettisten arkisten esimerkkien avulla, esimerkiksi kaveri- ja seurustelusuhteisiin liittyen. Jos nuorille esimerkiksi jaetaan tietoa ehkäisystä ja heille jaetaan kondomeita, heille tulee samalla kertoa mikä on sallittua ja mikä ei. Yksin maahan tulleilla ei ole tällaista tietoa.  

Lisäksi nuoret miehet tarvitsevat paljon normalisoivaa tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluva nuori ei yleensä halua, että muut tietävät hänen tilanteestaan, koska hän usein kokee häpeää ja pelkää kiusatuksi tulemista. Pahimmillaan nuori voi syrjäytyä ja kärsiä yksinäisyydestä. Moni lahjakas nuori saattaa vetäytyä eikä hakeudu koulutukseen tai töihin, koska pelkää paljastuvansa. Yhteiskuntakin menettää tässä paljon potentiaalia, sillä parhaimmillaan hän voisi elää ensimmäistä kertaa avoimesti oman seksuaalisen suuntautumisensa kanssa.

Said Aqqa


Said työskentelee koordinaattorina Kide-säätiössä (Toivoa tulevaisuuteen -hankkeessa). Autan nuoria, joiden elämä on pysähtynyt paikoilleen. Toimin myös VIGOR-mentorina sekä kulttuuritulkkina nuoren ja suomalaisten viranomaisten välillä.

VIGOR tuottaa eri kielisiä kaikille avoimia materiaaleja seksuaalisuudesta.